Arxius

15 museu germanes MMSSCC

El Museu instal·lat a la casa mare neix per a commemorar la figura de la fundadora, mitjançant alguns dels seus objectes personals que ens mostren part de la seva joventut.

També hi trobam la documentació generà la nova congregació fundada per Sebastiana i la important tasca pedagògica que dugué a terme des del primer moment, amb minucioses labors i treballs escolars de l’època.

El desenvolupament de les Germanes Missioneres a Mallorca està representat a partir dels objectes litúrgics i artistics que provenen de les distintes cases, i que són mostra d’un ric patrimoni religiós.

Finalment l’expansió de l’ordre al llarg del món es reflecteix amb magnífiques peces d’artesania dels països que compen amb fundacions: la República Dominicana, Puerto Rico, Mèxic, Ruanda i Camerún.

En resum, es tracta d’una col·lecció variada i particular que vol acostar la tasca de Sor Maria Rafela i la seva ordre al visitant.

Casa Mare Missioneres dels Sagrats Cors
Carrer de Pare Alzina 11

divendres 3 d’agost de 18 a 01h
informació i visites concertades al 971 650 848