Arxius

joan jordi oliver arcos

Arcades de l’AjuntamentElement arquitectònic prototip de molts ajuntament construït en la mateixa època. Els arcs són de traça ançapaners. Es feren per mantenir l’essència de la porxada que hi havia al mateix lloc durant l’edat mitjana. Fins la reforma que es va dur a terme els anys seixanta del segle passat, va ser el lloc de la peixateria.

_________________________

pedro flores | escultura

divendres 3 d’agost de 18 a 00h
del 3 d’agost al 31 d’octubre

_________________________

joan jordi oliver arcos | saxo
coral sant julià | cant coral

divendres 3 d’agost
20.00h arcades de l’ajuntament


un art viu

La música és art en moviment. 

Les creacions musicals neixen i moren, sempre noves, sempre úniques. Més que qualsevol altra disciplina artística, la música està vinculada al seu mitjà d’expressió: els intèrprets. Els títols musicals no es corresponen doncs a un grapat de genis particulars: les creacions musicals són obres que tots els músics compartim, perquè, de fet, sense els intèrprets, la música no podria existir. Moriria al pensament del creador. 

Els quadres i les escultures són creacions estàtiques, monuments atribuïts a un nom que romandran sempre en la seva concepció inicial, en la seva forma més pura. No passa així en la música. El creador de l’obra musical deixa volar la seva composició a través dels temps: la música és una idea, una idea invisible que només és apreciable quan l’intèrpret la invoca. Per aquest motiu, totes les composicions musicals esdevenen úniques en cada interpretació, i són impossibles de retenir o recuperar. 

El pensament del creador és transmès primerament a la partitura; després, a l’intèrpret, i, finalment, a través d’aquest, a tot el públic. La composició musical, doncs, esdevé única en cada interpretació perquè cada vegada es repeteix el procés de creació, ubicat potser en un altre espai, en un altre temps i en una altra mentalitat cultural. Si bé representa la mentalitat d’un temps, la seva percepció s’esdevé en un context històric i cultural totalment diferent. La música neix en començar la seva concepció, no la seva escriptura, i desapareix quan no es reprodueix -a la ment o en viu-, tornant a dormir en la partitura fins que un altre artista la recuperarà, i la recrearà, sigui on sigui i quan sigui, amb el seu criteri particular. Això és la música, un organisme viu, una creació constant d’obres úniques i irrepetibles, un món on tots els artistes de tots els temps comparteixen les idees i les expressen subjectivament. Un art viu.

Les intervencions musicals de Joan Jordi Oliver (1994) comptaran amb obres de tots els temps, des de les Suites de Johann Sebastian Bach, del segle XVII, fins a la modernitat musical del segle XX amb François Rossé. La seva interpretació de les mateixes, doncs, serà una recreació del pensament musical de cada època, sense oblidar la subjectivitat inevitable del propi pensament i de la mentalitat musical del segle XXI. 

_________________________

00 ajuntament | + itinerància per diferents espais d’art

divendres 3 d’agost
20.00h arcades de l’ajuntament
20.30h casal can pere ignasi
21.00h polivalent
21.30h espai cultural sa nostra